Aktuální informace

 

POTŘEBUJI ODEVZDAT SUMÁŘE úlovků .
1.při termínu nákupu povolenky
2.zaslat dopisem i skupiny rybářů
3.odevzdat na pstruhovou farmu

Vážení sportovní rybáři! Připravili jsme pro vás sportovní rybník v Tylově o rozloze  8,5 ha v krásném  prostředí na konci obce Lomnice. Rybník byl po vynětí z hospodaření ČRS vypuštěn a po částečném  očištění opět zaplaven vodou a zarybněn Pstruhařstvím Rožnov p/R. Zatím zde byl vysazen kapr, pstruh duhový a siven, z  další obsádky to bude v jarních měsících lín, candát a štika. Garantem vysazování je akciová společnost Kinský Žďár ze Žďáru nad Sázavou, která je rovněž majitelem pstruhové farmy v Tylově včetně všech nemovitostí. Blízkost pstruhové farmy vytváří dostatečné zázemí pro sportovní rybolov na rybníku. Bude zde po celý den otevřeno sociální zázemí – zdroj pitné i užitkové vody, WC, možnost posezení v blízkosti bufetu s nabídkou smažených ryb, v letních měsících pak nealko nápojů, kávy apod. Krátkodobé povolenky budeme prodávat v objektu farmy. Zde je také možné parkovat auta a využívat sociální zázemí. Roční povolenky bude rovněž možné zakoupit v prostoru farmy – v bufetu a také internetem na těchto stránkách. Počet ročních povolenek bude omezen tak, aby i při vyšší návštěvnosti revíru nedošlo k obsazení všech míst a měli jste dostatečné soukromí pro rybolov. Majitelé ročních povolenek budou mít taky možnost parkovat své auto přímo na vyznačených místech u rybníka.